Wood briquettes

Brykiet PINI-KAY

Biomasa produkuje małą emisję dwutlenku siarki podczas spalania, a bilans dwutlenku węgla jest zerowy. Zużycie biomasy pozwala na zagospodarowanie tego co było wcześniej odpadkiem.

Wartość opałowa18MJ/kg
Wilgotność<10%
Popiół<0,5%

Wróć do produktów